หน้าแรก

บริษัท คิว เอส ซี จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องตรวจจับเข็ม เครืองตรวจจับเส้นลวด เครื่องตรวจจับผงเหล็ก เครื่องเช็คเวท เครื่องชั่งน้ำหนักบนสายพาน เครื่องชั่งน้ำหนักกันน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

 

http://www.qsc.co.th/16551562/thaifex-2017