Wellcome to QSC

บริษัท คิว เอส ซี จำกัด 

บริษัทฯเป็นตัวแทนนำเข้า-จำหน่ายเครื่องตรวจจับโลหะ NIKKA จากประเทศญี่ปุ่น การออกใบรับรองการตรวจจับ Certificate พร้อมทั้งงานซ่อมบำรุง บริการหลังการขายด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์