บริการ

แผนกบริการ

หัวใจของธุรกิจคือการบริการ เราตระหนักถึงภารกิจอันนี้เป็นอย่างดี ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า ทีมงานของเรา ได้ผ่านการอบรม ทั้งจากบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น และอบรมจากสถาบันต่างๆภายในประเทศ มีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจมายาวนาน พนักงานแผนกบริษัทบริการแต่ละคนจึงเปี่ยมล้นไปด้วย ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความตั้งใจที่จะให้บริการที่ดีที่สุดให้กับท่านลูกค้า