เครื่อง Magnetized Metal Detector

เครื่องตรวจจับโลหะเหนี่ยวนํา

รุ่น NT

เครื่องตรวจจับโลหะเหนี่ยวนํา, รุ่น NT , เป็นอุปกรณ์สุดยอดที่ตรวจจับโลหะปนเปื้อนที่ถูกเหนี่ยวนําได้ด้วยสนามแม่
เหล็กได้เล็กที่สุด, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เส้นลวดสเตนเลส ทีไม่สาารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะแบบเดิมๆ
บรรจุภัณฑ ( อลูมิเนียมฟอยล์ และ ถาด) และ สัญญาณรบกวนแบบเดิมๆ จะไม่มีปัญหาอีกต่อไป เช่น อุณภูมิ เกลือ ความชื้น เพราะ เรามี เซนเซอร์สนามแม่เหล็กแบบพิเศษสุดยอด ที่จะตรวจจับเฉพาะสนามแม่เหล็กเล็กๆที่กระจายออกมาจากโลหะปนเปื้อน ที่ผ่านการอัดประจุด้วยแม่เหล็กถาวรที่มาพร้อมกับเครื่อง
นอกจากนี้เรายังมีเครื่องรุ่นล่าสุด, NT4 ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อประสิทธิภาพการตรวจจับที่เล็กลงไปอีก