เครื่องตรวจเช็ครอยรั่ว Pinhole Inspection

เครื่องตรวจจับรอยรั่ว ใช้สำหรับคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่มีรอยรั่วขนาดเล็ก หรือ กรณีที่ซีลผนึกไม่สนิท โดยใช้หลักการทำงานแบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงผ่านผลิตภัณฑ์ ทำให้ท่านสามารถตรวจสอบสินค้าในกระบวนการผลิตได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ และไม่มีการทำลายตัวผลิตภัณฑ์ด้วย

สำหรับอุตสาหกรรมยา อาหาร และเครื่องดื่ม เรามีบริการ เครื่องตรวจจับรอยรั่วสำหรับขวดเปล่าที่ปิดฝาด้วยฟิล์ม แล้วก็เส้นลวดทดสอบการสปาร์ค
For other drugs and food and beverage, offers pinhole tester for empty container cap sheet film, as well as for wire spark tester.

สำหรับบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมฟอยล์ หรือ สินค้าแบบแห้ง ที่ไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้าแรงดันสูงทดสอบได้ เรามีเทคโนโลยี การใช้แรงดัน และ ศูนย์ยากาศ ในการทดสอบดังกล่าว In addition, as for aluminum containers or dry product in the high voltage system can not adapt, and available with various leak tester by pressurization method and vacuum method.