เครื่องตรวจจับโลหะสำหรับธุรกิจข้าวส่งออก

ไทยคือผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก

เราคนไทยมีความภูมิใจเสมอมากับคำกล่าวนี้ ดังนั้นในฐานะลูกหลานคนไทย เรามีหน้าที่ต้องรักษา ชื่อเสียง เกียติคุณเหล่านี้เอาไว้ให้จงได้  เนื่องจากทุกกระบวนการของการผลิตข้าวสาร ก่อนถึงมือผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นในประเทศ หรือ ส่งออกไปยังต่างประเทศนั้น มีโอกาสที่จะสำผัสกับโลหะ เศษโลหะ ทั้งสิ้น เริ่มตั้งแต่กระบวนการเกี่ยวข้าว สีข้าว ร่อนข้าว ขัดสี บรรจุ 

 

ดังนั้นเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่า ข้าวสารที่จะส่งออก ไปจำหน่ายในต่างประเทศ ปราศจากโลหะปนเปื้อน เรา บริษัท คิว เอส ซี จำกัด และ บริษัท Nikka Densok จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น ขออาสาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา ตลอดจน ให้บริการเครื่องตรวจจับโลหะ ซึ่งสามารถตรวจจับได้ ทั้งแบบ เฟอร์รัส และ ไม่ใช่ เฟอร์รัส ต่อท่าน