เครื่องชั่ง HAND LIFT A12E

เครื่องชั่ง HAND LIFT A12E

Ø Brand              :  QSC

Ø Model              :  HAND LIFT A12E

Ø Loadcell          :  SQB 4 PCS.

Ø Power supple   :  AC Adapter 9V/800mA inner 6V 4.5AH Rechargeable battery

Ø หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LED สีแดง

Ø ชั่งได้ 1 หน่วย คือ kg.

Ø มีโปรแกรม Tare , Zero , Simple counting