เครื่องชั่งรถบรรทุก

เครื่องชั่งรถบรรทุก

โครงสร้างแท่นชั่ง มีแบบแท่นคอนกรีต แท่นเหล็ก

แท่นเหล็กลอย (แบบเคลื่อนย้าย) มีขนาดพิกัด

20ตัน  30ตัน  40ตัน  50ตัน

60ตัน  80ตัน  100ตัน

ขนาดโครงสร้างแท่นชั่งรถบรรทุก

3x7เมตร   3x8เมตร   3x9เมตร   3x12เมตร

3x15เมตร 3x18เมตร 3x22เมตร 3x24เมตร

 

บริการงานซ่อมและพร้อมยื่นตรวจสอบให้คำรับเครื่องชั่งรถบรรทุก

กับทางสำนักงาน ชั่ง ตวง วัด กระทรวงพานิชย์