เครื่องชั่งดิจิตอล กันน้ำทนความชื้น QSC S01

  เครื่องชั่งดิจิตอล กันน้ำทนความชื้น

Ø Brand              :  QSC

Ø Model              :  S01

Ø Platform           :  SPB-D , SPB-C , SWS Stainless 304

Ø Loadcell          :  Aluminium & Stainless

Ø Power supple   :  110V-240V 50/60Hz & inner 6V 4.5AH Rechargeable battery

Ø Print                 :  RS-232 or RS-485 Serial print output

Ø Display Type   :  RED LED / LCD with backlight

Ø Weighing units:  kg , lb , pcs

Ø Program           :  Tare, Zero, Weighing, Simple counting, Check weighing

  Ø Auto Power OFF ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน

  Ø ข้างใน BOARD มี COVER กันความชื้น

  Ø Working tempeperature : -5  ̴35 C

        Ø Storage temperature        : -25   ̴55 C